Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím (zákazníkem) a prodávajícím (dodavatelem) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Veškeré prezentované údaje jsou převzaty od našich dodavatelů a jako takové nejsou závazné. Samozřejmě se snažíme údaje akutalizovat a upřesňovat, aby nevznikly problémy.
Ceny jsou uvedené bez DPH, které se připočítává až v pokladně, podle platné aktuální sazby!

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu, pokud nebylo započato plnění objednávky. V případě zrušení objednávky po odeslání zboží se kupující zavazuje uhradit dopravní náklady a náklady spojené s vystavením a stornováním dokladů. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme přepravní službou na dobírku. V případě, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Při objednávce a dodávce poštou nad 10.000,- Kč neplatíte poštovné. Je možno zvolit i jiný způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se může lišit i podle váhy objednaného zboží. 

6) DODACÍ LHŮTA, PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta je od 3-30 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. V případě nepřevzetí zásilky kupujícím, má prodávající právo na náhradu nákladů spojených s expedicí zásilky (balné, dopravné a dobírkovné) ve výši uvedené v objednávce a (náklady na vystavení a storno účetních dokladů) ve výši 500 Kč + DPH. Tím není dotčeno právo zákazníka na vrácení zboží v zákonem stanovené lhůtě bez poškození a viditelných známek používání. Zboží připravené k odběru bude odesláno nejpozději následující den od naskladnění. V případě prodlení zákazníka s odběrem (odesláním) objednaného zboží o více než 10 dní od naskladnění, může být k objednávce připočteno skladné ve výši 30 Kč/ks/den + DPH. Toto ujednání neplatí v případě, že zákazník předem informoval dodavatele o požadovaném prodloužení termínu dodání. Zboží pak bude dodáno jako by bylo naskladněno v termínu požadovaném zákazníkem. Daňový doklad za zboží je buď přiložen k zásilce nebo Vám bude doručen poštou. Opětovné zaslání daňového dokladu je zpoplatněno částkou 20 Kč.

7) PLATBA ZA ZBOŽÍ

Objednané zboží můžete uhradit bezhotovostně na náš účet vedený u FIO Banky (2601301350 / 2010). Platba na účet musí být realizována před odesláním zboží. V případě volby platby na dobírku, bude platba provedena při dodání zboží přepravcem, který předá zboží proti platbě. Poplatek za dobírkovou službu přepravce je stanoven na 40 Kč + DPH. Při osobním vyzvednutí zboží v naší vzorkové prodejně v Praze nebo ve skladu je možné využít platbu v hotovosti, která není nijak zpoplatněná. Klienti, kterým byla poskytnuta možnost platby za zboží na fakturu (se splatností - zboží bylo odesláno a nebylo předem zaplaceno, případně byla uhrazena jen část celkové ceny) mají povinnost provést platbu za zboží nejpozději v termínu uvedeném na faktuře (14 dní od vystavení daňového dokladu). V případě prodlení s platbou o více než 14 dní po uplynutí splatnosti, má dodavatel právo požadovat úhradu dlužné částky, povýšenou o úrok z prodlení ve výši 0,07% za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 20% hodnoty dodaného zboží. Zákonný úrok z prodlení a poplatek z prodlení se počítají za každý den prodlení. Dodavatel má právo pohledávku odprodat, poskytnout třetí osobě nebo zmocnit třetí osobu k jejímu vymožení.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. V případě, že nejste spokojeni s dodaným zbožím a splňujete podmínky pro vrácení peněz dle §53, doručte ho nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od data jeho převzetí, na naši adresu. 

Případné spory mezi AMFORA - Marketing s.r.o a kupujícím lze řešit rovněž mimosoudní cestou. V těchto případech může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (ČOI) se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu pro reklamace (viz. níže)
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací (např. zboží od zahraničních partnerů, kdy se reklamovaný výrobek zasílá mimo území ČR), Vás budeme neprodleně informovat o stavu a průběhu reklamace.


AMFORA - Marketing s.r.o.
Na Březince 14
150 00, Praha 5 - Smíchov
Tato adresa neslouží k zasílání zboží a zásilky nebudou přijímány!
Veškeré zboží k reklamaci, vrácení v zákonné lhůtě nebo k servisu
nejdříve konzultujte s našimi pracovníky a adresu k zaslání si potvrdíte.

Tel.: +420 242 441 552-3
Fax: +420 272 049 631

ADRESA pro zaslání reklamací nebo vrácení zboží v zákonné lhůtě
AMFORA - Marketing s.r.o.
Zadní 352
349 61 Kladruby

zaslání objemově velké zásilky prosím vždy konzultujte s našimi pracovníky! Je možné, že po domluvě bude navržena i jiná adresa pro zaslání.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 * Zveřejněné informace jsou zpracovány podle podkladů předaných našimi dodavateli. Za případné chyby nebo nepřesnosti nenese provozovatel tohoto serveru odpovědnost.  

zpět
Vaše IP adresa je: 44.200.171.156
Copyright © 2023 AMFORA - Marketing s.r.o.